Java proqramından Oracle bazasına SYSDBA olaraq qoşulmaq

Posted on 18 İyul 2010. Filed under: Java, JDBC, Oracle | Etiketlər: , , , , |

Java proqramında Oracle verilənlər bazasında SYSDBA sistem səlahiyyəti ilə qoşulmaq üçün DriverManager sinifinin overload edilmiş getConnection(String url, Properties prop) metodunu istifadə etmək lazımdır. Bu zaman istifadəçi adını, şifrəni və sysdba sistem səlahiyyətini(system privilege) Properties obyektində göstərmək lazımdır. Aşağıda buna aid sadə bir nümunə proqram kodu verilmişdir.

public class ConnectSysdba {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    String driver = "oracle.jdbc.Driver";
    String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:XE";
    Connection con = null;

    // load jdbc driver
    Class.forName(driver);

    // connection info
    Properties info = new Properties();
    info.put("user", "sys");
    info.put("password", "oracle");
    info.put("internal_logon", "sysdba");

    // connect as sysdba
    con = DriverManager.getConnection(url, info);

    // check username
    String sql = "select user from dual";
    PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);
    ResultSet rs = ps.executeQuery();
    rs.next();
    System.out.println("Username = " + rs.getString(1));
    rs.close();
     ps.close();
    con.close();
   }
 }
Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( 2 so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...