Verilənlər bazası idarəetmə sistemi

Posted on 15 Yanvar 2010. Filed under: Oracle | Etiketlər: , , , , |

DBMS – DataBase Management System. Azərbaycan dilində Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemi (VBİS) olaraq tərcümə edilir.

VBİS məlumatların effektiv şəkildə saxlanılması, idarə edilməsi və əldə edilməsini təmin edir. Texniki olaraq VBİS verilənlər bazasını idarə etmək üçün proqram təminatı paketidir, amma əksər hallarda bu termin verilənlər bazası (VB) ilə ekvivalent olaraq istifadə olunur.

Aşağıda bir neçə məşhur verilənlər bazası idarəetmə sistemləri verilmişdir.

Oracle Database (son versiyası 11g) – commercial   http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database

MySQL (son versiyası 6.0) – open source  http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL

PostgreSQL (son versiyası 8.3) – open source  http://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL

Microsoft SQL Server (son versiyası 2008)  http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server

İBM DB2 (son versiyası 9.7) – commercial  http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2

Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( None so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...