Oracle 11g PL/SQL- Continue əmri

Posted on 5 Aprel 2010. Filed under: Oracle, PL/SQL | Etiketlər: , , , |

Nəhayət ki, Oracle 11g versiyasında bir çox proqramlaşdırma dillərində olan CONTINUE əmri PL/SQL-ə də əlavə olundu.
CONTINUE əmri iterasiya blokunda müəyyən bir şərtə bağlı olaraq növbəti addıma keçid edir, ondan sonrakı sətirlər icra edilmir.

PL/SQL-də CONTINUE əmri 2 cür istifadə olunur
1. CONTINUE
2. CONTINUE WHEN

1-ci istifadə qaydasına aşağıdakı sadə nümunə üzərində baxaq.

begin
  for k in 1 .. 20 
  loop 
    if mod(k, 2)=0 then
      continue;
    end if;
    dbms_output.put_line(k);
  end loop;
end;

Verilmiş nümunədə for iterasiya bloku 1-dən 20-yə qədər sayır, if mod(k, 2)=0 şərti ilə k ədədinin cüt olub olmadığı yoxlanılır (MOD funksiyası bölmədən qalan qalığı verir, 2-yə bölünəndə qalığın 0-a bərabər olması ədədin cüt olduğunu göstərir).
Əgər şərt doğrudursa, CONTINUE əmri işləyir və növbəti addıma keçilir, şərt blokundan sonrakı sətirlər icra olunmur. Bu da o deməkdir ki, tək ədədlər üçün şərt səhv olur və dbms_output.put_line(k); kod sətri ilə həmin tək ədədlər output-a yazılır. Nəticədə 1-dən 20-yə qədər olan tək ədədlər yazılmış olur.

2-ci istifadə qaydasına aşağıdakı sadə nümunə üzərində baxaq.

begin
  for k in 1 .. 20 
  loop 
    continue when mod(k, 2)=0;
    dbms_output.put_line(k);
  end loop;
end;

Bu nümunədə 1-cidən fərqli olaraq şərt bloku yoxdur və həmin şərt when ilə bir başa continue əmri içərisində yoxlanılır. Nəticə olaraq hər 2 nümunə eyni işi görür, bir birinə ekvivalentdir.

Oracle 11g PL/SQL-dəki yeniliklər haqqında silsilə yazılar üçün bu səhifəyə keçin. https://raminorucov.wordpress.com/oracle-11g-plsql-yenilikleri

Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( 2 so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...