Yeni sequence sintaksisi

Posted on 21 Mart 2010. Filed under: Oracle, PL/SQL | Etiketlər: , , , |

Oracle 11g-dən əvvəlki versiyalarda sequence obyektinin cari qiymətini və ya növbəti qiymətini əldə etmək üçün dual adlı virtual cədvəldən select into ilə seçib bir dəyişkənə yazmaq lazım idi.

DECLARE
l_new_id  NUMBER;
BEGIN
-- Kohne sequence istifade sintaksisi
SELECT employees_seq.NEXTVAL INTO l_new_id FROM DUAL;
DBMS_OUTPUT.put_line ('New id = ' || l_new_id);
END;

Oracle 11g R1-dən etibarən isə sequence obyektini bir başa mənimsətmə ifadəsində istifadə etmək mümkündür. Yeni sintaksis daha sadə və qısadır.

DECLARE
l_new_id  NUMBER;
BEGIN
-- Yeni sequence istifade sintaksisi
l_new_id := employees_seq.NEXTVAL;
DBMS_OUTPUT.put_line ('New id = ' || l_new_id);
END;
Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( None so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...