XSL ilə SQL əmrlərinin generasiyası

Posted on 11 Avqust 2010. Filed under: OES, SQL | Etiketlər: , , , , , , |

Oracle Errors&Solutions proyekti ilə əlaqədar bütün Oracle versiyaları üçün olan xəta kodlarını və onlar haqqında məlumatı Oracle bazasına yazmaq lazım idi. Oracle xətaları XML faylında aşağıdakı kimi mövcuddur. Oracle 11g R2 VBİS üçün 12033 ədəd xəta kodu var, aşağıdakı nümunədə sadəcə 5 xəta kodu göstərilmişdir

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error-list>
	<error id="ORA-00000">
		<code>ORA-00000: normal, successful completion</code>
		<cause>Normal exit.</cause>
		<action>None</action>
	</error>
	<error id="ORA-00001">
		<code>ORA-00001: unique constraint (string.string) violated</code>
		<cause>An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key. For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see this message if a duplicate entry exists at a different level.</cause>
		<action>Either remove the unique restriction or do not insert the key.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00017">
		<code>ORA-00017: session requested to set trace event</code>
		<cause>The current session was requested to set a trace event by another session.</cause>
		<action>This is used internally; no action is required.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00018">
		<code>ORA-00018: maximum number of sessions exceeded</code>
		<cause>All session state objects are in use.</cause>
		<action>Increase the value of the SESSIONS initialization parameter.</action>
	</error>
	<error id="ORA-00019">
		<code>ORA-00019: maximum number of session licenses exceeded</code>
		<cause>All licenses are in use.</cause>
		<action>Increase the value of the LICENSE MAX SESSIONS initialization parameter.</action>
	</error>
</error-list>

Bu XML faylındakı məlumatları Oracle bazasına köçürmək lazım idi. Cədvəlin strukturu aşağıdakı kimidir.

CREATE TABLE OES_11GR2_ERRORS
(
 ID   NUMBER PRIMARY KEY,
 CODE  VARCHAR2(10 CHAR),
 ERROR  VARCHAR2(1000 CHAR),
 CAUSE  VARCHAR2(1500 CHAR),
 ACTION VARCHAR2(1500 CHAR)
);

İD sütunu primary key olduğuna görə onun qiymətlərini avtomatik generasiya etmək üçün aşağıdakı sequence obyekti istifadə etdim.

CREATE SEQUENCE OES_SEQ
START WITH 1
MINVALUE 1;

İndi isə XML faylındakı məlumatların əsasında SQL insert əmrləri hazırlamaq üçün aşağıdakı kimi XSL faylını hazırladım.

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="error-list">
  <xsl:for-each select="error">
    <xsl:variable name="code" select="normalize-space(code)"></xsl:variable>
	<xsl:variable name="cause" select="normalize-space(cause)"></xsl:variable>
	<xsl:variable name="action" select="normalize-space(action)"></xsl:variable>
insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{<xsl:value-of select="$code"/>}', q'{<xsl:value-of select="$cause"/>}', q'{<xsl:value-of select="$action"/>}');
  </xsl:for-each>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Mətn içərisində olan ‘,”,\,& və s. xüsusi simvolları bazaya düzgün şəkildə daxil etmək üçün onları q'{}’ içərisində yazdım. Bu sayədə xüsusi simvollar düzgün şəkildə escape olundu.

Transformer proqramı ilə XML faylına XSL faylındakı çevrilmə qaydalarını tətbiq edərək aşağıdakı kimi SQL insert kodları generasiya etdim.

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00000: normal, successful completion}', q'{Normal exit.}', q'{None}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00001: unique constraint ( string string ) violated}', q'{An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key. For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see this message if a duplicate entry exists at a different level.}', q'{Either remove the unique restriction or do not insert the key.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00017: session requested to set trace event}', q'{The current session was requested to set a trace event by another session.}', q'{This is used internally; no action is required.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00018: maximum number of sessions exceeded}', q'{All session state objects are in use.}', q'{Increase the value of the SESSIONS initialization parameter.}');

insert into OES_11GR2_ERRORS(id, error, cause, action) values(oes_seq.nextval, q'{ORA-00019: maximum number of session licenses exceeded}', q'{All licenses are in use.}', q'{Increase the value of the LICENSE MAX SESSIONS initialization parameter.}');

Transformer proqramı haqqında bu yazıda qeyd etmişəm.
Cədvəldəki CODE sütununun qiymətini ERROR sütünundan ilk 9 simvolu(ORA-XXXXX) götürməklə aşağıdakı kimi əldə etmək mümkündür.

update oes_11gr2_errors set code=substr(error, 1, 9);
commit;

Ümid edirəm ki, bu yazı kimin üçünsə faydalı olar 🙂

Advertisements
Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( None so far )

OES (Oracle Errors&Solutions) proyekti haqqında

Posted on 14 İyul 2010. Filed under: Java, OES, Oracle, SQL | Etiketlər: , , , , , , , , |

Azərbaycanlı bir qrup Oracle administratorlar, proqramçılar və istifadəçilərin fərdi təşəbbüsü ilə birlikdə Oracle ilə bağlı open source proyekt hazırlamaq qərarına gəldik.Təklif professional Oracle DBA olan həmkarım Kamran Ağayevdən gəldi, mən də daxil olmaqla bir çox şəxslər tərəfindən dəstəkləndi. Məqsəd Oracle VBİS-nin rahat idarə olunmasına imkan verən proqram təminatı hazırlamaqdır. Toad, Oracle Enterprise Manager kimi ticari proqramların bütün funksionallıqlarını təkrarlamaq istəmirik, onlardan fərqli olaraq daha çox Oracle DBA-lər üçün spesifik gözəl imkanlar təqdim etməyi fikirləşirik(RMAN ilə backup və recovery işlərini asanlaşdırmaq və avtomatlaşdırmaq, Data guard qurmağı asanlaşdırmaq və s.) Kamranın bu barədə gözəl ideyaları var. Proyektin adına Azerbaijan Open Source Oracle Tool, qısaca AZOT olaraq qərar verdik, müzakirələrimi davam etdirmək üçün yeni qrup yaratdıq: http://groups.google.com/group/azot-az

İlk addım olaraq Oracle xətaları və onların həlli ilə bağlı məlumat bazası və axtarış sistemi qurmaq qərarına gəldik. Unix, Linux əməliyyat sistemlərində Oracle şirkəti OERR adlı utility təqdim edir. Bu proqram konsol rejimində işləyir və Oracle xətaları ilə bağlı məlumat əldə etməyə imkan verir. Belə bir proqramın bütün əməliyyat sistemlərində işləyən qrafik versiyasını hazırlamağa qərar verdik. Qrup daxilindəki müzakirələrdən sonra proyektin adını OES(Oracle Errors&Solutions) seçdik. İnternetə çıxışı olmayan kompüterdə belə bu proqramı istifadə etmək mümkün olsun deyə lokal axtarış üçün Oracle xətaları ilə bağlı məlumatları XML fayllarına yığdıq. XML fayllarının hazırlanmasına görə Zamir Camalova minnətdarlığımı bildirirəm.

OES proqramının hazırlanması ilə mən məşğul oldum. Bütün əməliyyat sistemlərində işləməsi üçün proqramı Java ilə yazdım. Proqramın görünüşü aşağıdakı kimidir:

Mümkün qədər open source proqram təminatı və texnologiyalardan istifadə etməyə çalışdım. Bu proyekt üçün aşağıdakı proqram təminatlarını istifadə etmişəm:

 1. Netbeans 6.7.1 – open source
 2. Notepad++ 5.5.1 – open source
 3. Apache Commons kitabxanaları – open source
 4. Stylus Studio 2010 XML Enterprise Suite – trial

Proqramı Netbeans İDE ilə yazdım. XML sənədləri ilə işləmək üçün Notepad++ istifadə etdim. Onu da qeyd edim ki, eyni XML fayllarını Netbeans-də açmağa çalışdım, Netbeans dondu qaldı, amma Notepad++ ilə eyni anda bir neçə XML faylını açıb rahat istifadə edirdim 🙂

Proqramın konfiqurasiya faylını rahat oxumaq üçün open source olan Apache Commons Configuration kitabxanasını istifadə etdim. Qeyd edim ki, bununla XML konfiqurasiya fayllarını və property fayllarını rahat şəkildə oxuyub istifadə etmək mümkündür.

Daha əvvəl də dediyim kimi lokal axtarış üçün XML faylları istifadə etdik. Proqramın cari versiyasında Oracle 10g R2, 11g R1 və 11g R2 üçün XML faylları mövcuddur, 8i, 9i R1, 9i R2, 10g R1 versiyaları üçün XML faylları hazır olanda proqrama əlavə ediləcək. Bu versiyada ancaq ORA-XXXXX xətaları ilə bağlı məlumat mövcuddur, amma versiyada RMAN, import və export xətalarını da əlavə etməyi planlaşdırırıq. XML fayllarında axtarış üçün SAX modelini istifadə etdim, çünki faylların ölçüsü böyük olduğuna görə (1 fayl təxmini 3-4 MB-dır) onun DOM modeli yaddaşda çox yer tutacaq. Mənə verilmiş XML fayllarının ilkin strukturu aşağıdakı kimi idi:

<OraCode>
	<row>
		<code>ORA-38029: object statistics are locked</code>
		<cause>An attempt was made to modify optimizer statistics of the
    object.

    Action</cause>
		<action>Unlock statistics with the DBMS_STATS.UNLOCK_TABLE_STATS
    procedure on base table(s). Retry the operation if it is okay to
    update statistics.</action>
	</row>
	<row>
		<code>ORA-38101: Invalid column in the INSERT VALUES Clause: string</code>
		<cause>INSERT VALUES clause refers to the destination table
    columns

    Action</cause>
		<action>None</action>
	</row>
</OraCode>

SAX modelinə əsasən XML faylını parse etmək və konkret bir Oracle xətasının koduna görə sürətli axtarış etmək üçün XML fayllarını aşağıdakı formata çevirmək qərarına gəldim.

<oracle-errors>
	<metadata>
		<version>Oracle database version</version>
		<prepared-by>Author</prepared-by>
		<last-update-date>Update timestamp</last-update-date>
		<language>English</language>
	</metadata>
	<error-list>
		<error id="ORA-00000">
			<code>ORA-00000: normal, successful completion</code>
			<cause>Normal exit.</cause>
			<action>None</action>
		</error>
		<error id="ORA-00001">
			<code>ORA-00001: unique constraint (string.string) violated</code>
			<cause>An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key. For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see this message if a duplicate entry exists at a different level.</cause>
			<action>Either remove the unique restriction or do not insert the key.</action>
		</error>
	</error-list>
</oracle-errors>

Metadata elementi XML faylı haqqında məlumatı göstərir. Xəta kodunu isə error elementinə atribut olaraq əlavə etdim.
XML çevrilməsini reallaşdırmaq üçün XSL və XSLT tətbiq etdim. XSL Extensible Style Sheets, XSLT isə XSL Transformation deməkdir. XSL faylında original XML formatından lazım olan XML formatına çevrilmələr üçün qaydaları yazdım. Hazırladığım XSL faylı aşağıdakı kimidir:

<?xml version='1.0'?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
	<oracle-errors>
		<metadata>
			<version>Oracle database version</version>
			<prepared-by>Author</prepared-by>
			<last-update-date>Last update timestamp</last-update-date>
			<language>English</language>
		</metadata>
		<error-list>
			<xsl:for-each select="OraCode/row">
				<error>
			<xsl:variable name="errorCode" select="substring(code, 1, 9)"></xsl:variable>
					<xsl:attribute name="id">
						<xsl:value-of select="$errorCode"/>
					</xsl:attribute>

			<xsl:variable name="code" select="normalize-space(code)"></xsl:variable>
					<code>
						<xsl:value-of select="$code"></xsl:value-of>
					</code>

		<xsl:variable name="cause" select="normalize-space(cause)"></xsl:variable>
					<cause>
						<xsl:choose>
							<xsl:when test="contains($cause, ' Action')">
								<xsl:value-of select="substring-before($cause, ' Action')"></xsl:value-of>
							</xsl:when>
							<xsl:otherwise>
								<xsl:value-of select="$cause"></xsl:value-of>
							</xsl:otherwise>
						</xsl:choose>
					</cause>

					<xsl:variable name="action" select="normalize-space(action)"></xsl:variable>
				  <action>
						<xsl:value-of select="$action"></xsl:value-of>
					</action>
				</error>
			</xsl:for-each>
		</error-list>
	</oracle-errors>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

ORA-XXXXX formatında olan kodu <code> elementindən aşağıdakı kimi əldə etmək olar

<xsl:variable name="errorCode" select="substring(code, 1, 9)"></xsl:variable> 

Lazımsız boşluqları təmizləmək üçün normalize-space funksiyasını istifadə etdim.

Oracle 10g R2 üçün olan XML faylında <cause> elementinin sonunda artıq olan Action sözünü aşağıdakı kimi təmizlədim, digər fayllarda belə problem yoxdur.

<xsl:variable name="cause" select="normalize-space(cause)"></xsl:variable>
<xsl:choose>
 <xsl:when test="contains($cause, ' Action')">
 <xsl:value-of select="substring-before($cause, ' Action')"></xsl:value-of>
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
 <xsl:value-of select="$cause"></xsl:value-of>
 </xsl:otherwise>
 </xsl:choose>

Bu XSL faylını hazırlamaq və test etmək üçün “Stylus Studio 2010 XML Enterprise Suite” proqramının trial versisını yüklədim. Əvvəlki iş yerimdə XML ilə bağlı bir məsələ üçün bu proqramı istifadə etmişdim və çox razı qalmışdım. Belə imkanlara malik open source proqram tapmadığıma görə trial versiyanı istifadə etdim. “Stylus Studio 2010 XML Enterprise Suite” həqiqətən də XML texnologiyaları ilə işləmək üçün güclü imkanlara malik olan bir professional proqramdır.

XSL faylı hazır olduqdan sonra isə XSTL faylları yeni formata çevirmək qalır. Bunun üçün Transformer adlı kiçik bir Java proqramı yazdım və Javada olan standart JAXP APİ ilə çevirməni elədim. Transformer proqramının kodu 1 Java sinifindən ibarətdir və aşağıdakı kimidir:


package transformer;

import java.io.File;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   if (args.length != 3) {
    System.out.println("Usage: transformer.Main error.xml transform.xsl result.xml");
   } else {
    try {
     StreamSource xml = new StreamSource(new File(args[0]));
     StreamSource xsl = new StreamSource(new File(args[1]));
     StreamResult result = new StreamResult(new File(args[2]));
     TransformerFactory factory = TransformerFactory.newInstance();
     Transformer t = factory.newTransformer(xsl);
     t.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
     t.setOutputProperty("{http://xml.apache.org/xslt}indent-amount", "8");
     t.transform(xml, result);
    } catch (Exception ex) {
     System.out.println("Error occured during transformation: " + ex.getMessage());
     ex.printStackTrace();
    }
   }
  }
}

Transformer proqramını və Java kodunu buradan yükləyə bilərsiniz: http://www.boxca.com/mju16j6r5ero/Transformer.zip.html

Yeni formatda XML faylları hazır olduqdan sonra onları OES proqramında SAX modeli ilə parse edib istifadəçinin daxil etdiyi xəta kodunu axtardım. XML sənədlərini SAX modeli ilə parse etmək haqqında ayrıca bir yazı hazırlamağı fikirləşirəm, bu barədə orada ətraflı izah verəcəm.

Onlayn axtarış üçün Google və Oracle forumları istifadə olunur. Bu axtarış mexanizmi sadədir, istifadəçi axtardığı koda uyğun nəticələr səhifəsinə yönləndirilir.

Google-da axtarış etmək üçün http://www.google.az/search?q=ORA-XXXXX,  Oracle forumlarında axtarış etmək üçün isə http://forums.oracle.com/forums/search.jspa?q=ORA-XXXXX adresi istifadə olunur. Buradakı XXXXX Oracle xəta kodunun nömrəsini göstərir(məsələn ORA-00001).

Qrupun fayllar bölməsində proqramın ümumi və texniki dokumentasiyasını, XML sənədlərinin strukturunu, XSL faylını və transformer proqramını əldə etmək mümkündür.
Proqramın son versiyasını bu linkdən yükləyib test edə bilərsiniz: http://www.boxca.com/hgso43gyboye/OES_1.1.zip.html
Proyektin kodlarını daha sonra code.google.com-da yerləşdirib, linkini bura qoyacam.

Tam Yazını Oxu | Make a Comment ( 1 so far )

  Haqqında

  Java ilə obyekt yönlü proqramlaşdırma, Java web proqramlaşdırma, Oracle SQL, PL/SQL proqramlaşdırma, optimallaşdırma

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...